Mircea Popescu – Weber EPL

O mare consecință a programului „Effective Motivational Leadership” a fost că am început să implementăm cu toţii în organizaţie Viziunea, Misiunea, Valorile și Obiectivele, fiind conștienți de faptul că doar după o astfel de implementare fiecare persoană îşi va înţelege rolul în cadrul companiei. Scopul procesului este acela de a motiva oamenii dispuşi și capabili să acționeze autonom pentru atingerea obiectivelor companiei şi pentru continua îmbunătăţire a acestei abordări.

Mai mult decât atât, după parcurgerea programului „Effective Personal Leadership” am devenit conştient de propriile nevoi, în privinţa dimensiunilor culturale şi spirituale ale vieţii mele. Periodic îmi aloc timp pentru reflecție spirituală. Am petrecut două ore pe săptămână meditând asupra viziunii, misiunii și a valorii personale.

Mircea Popescu
General Manager Weber

Comments: no replies

Join in: leave your comment