Politica de confidenţialitate

Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal. Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecţia datelor’’, în continuare ,,R.G.P.D.”) și ale legislaţiei naţionale relevante în materia protecţiei datelor cu caracter personal.

 1. CINE SUNTEM NOI?

ARI ANALITYX S.R.L. (Leadder), este o companie de dezvoltare organizaţională, dedicată organizaţiilor cu ADN antreprenorial și oamenilor din care aceștia fac parte.

Despre Leadder

Datele noastre de contact sunt:

Adresa sediului: Loc. Dumbrăvița, Str. Gabriel Liiceanu Nr. 2, Ap. 2, etaj, camera 2, Jud. Timiș.

Adresă de e-mail: office@leadder.ro

Nr. de tel.: 0721 262 058

2. CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSOANAL?

Societatea, în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale candidaţilor care aplică pentru posturile disponibile, angajaţilor, clienţilor persoane fizice, reprezentanţilor clienţilor persoane juridice, partenerilor contractuali și ai colaboratorilor, și datele altor persoane fizice care interacţionează cu Societatea și/sau sunt antrenate în relaţii contractuale cu acesta. 

Datele cu caracter personal sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent faţă de persoana vizată;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și actualizate în termen;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

3. CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI ÎN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA?

În vederea completării și transmiterii formularului de contact (,,Contact’’) și de comandă broșură (,,Descarcă broșura’’) de pe website-ul Societăţii – www.leadder.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, e-mail, număr de telefon și, după caz, alte date dacă sunt lăsate la iniţiativa persoanei vizate la secţiunea ,,Mesaj’’.

Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locaţia, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, reţeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultaţi Politica de cookies-uri. – se va insera link către aceasta

Nu vă utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă transmite comunicări de tip marketing, precum newsletter-uri, decât dacă vă daţi consimţământul în mod expres pentru astfel de comunicări, bifând o căsuţă de acordîn acest sens. În acest sens, vă prelucrăm doar numele, prenumele și e-mailul și  ne asigurăm că aveţi la dispoziţie o opţiune simplă de a vă dezabona în orice moment, respectiv de a vă retrage consimţământul cu privire la primirea acestor tipuri de comunicări. 

4. CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:

 • încheierii și executării diferitelor contracte;
 • pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care ne revin;
 • în baza consimţământului solicitat și/sau oferit în prealabil (în contextul recrutării de personal, pentru transmiterea comunicărilor de tip marketing etc.);
 • în scopul intereselor legitime urmărite de Societate (ex. adoptarea de măsuri de protecţie și securitate a angajaţilor noștri, exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Societăţii în cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase etc.).

5. PE CE DURATĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menţionate în prezenta Politică sau pe durata impusă de lege (ex. în materie de arhivare, de contabilitate etc.).

6. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Nu vom comunica sau transfera vreunui terţ, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepţia:

 • Autorităţilor și instituţiilor publice – când există o obligaţie legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim (apărarea drepturilor Societăţii în procedurile contencioase sau necontencioase etc.).
 • Partenerilor contractuali sau colaboratorilor Societăţii care ne oferă servicii de dezvoltare/mentenanţă website (Andros Connect SRL), marketing online (Andros Connect SRL) și comunicare de marketing (Campaign Monitor).
 • Oricărui terţ – dacă v-aţi dat consimţământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situaţie și respectivele date.

În cazul în care datele cu caracter personal prelucrate de Societate sunt transferate de către aceasta direct sau prin intermediul partenerilor contractuali/colaboratorilor săi în afara Spaţiului Economic European, vă asigurăm că aceste transferuri au loc cu respectarea R.G.P.D. (în special art. 46 din R.G.P.D.), a prevederilor legale aplicabile în materie, în baza unor garanţii adecvate (clauze standard de protecţie a datelor adoptate de Comisie) și cu condiţia de a exista drepturi opozabile și căi de atac eficiente pentru persoanele vizate.

7. CE MĂSURI DE PROTECŢIE ȘI GARANŢII LUĂM?

Societatea implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecţie a datelor cu caracter personal. Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecţiei datelor cu caracter personal. 

8. CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecţia datelor:

 • Dreptul de acces; 
 • Dreptul de rectificare; 
 • Dreptul la ștergere;
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitate;
 • Dreptul la opoziţie a prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și instanţelor de judecată.

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteţi contacta prin e-mail la adresa:office@leadder.ro, prin poștă sau curier la adresa: Str. Automatizării, Nr. 21B, sector 1, 013885, București.