Termeni și Condiţii

Prezentul document (împreună cu toate documentele menţionate în acesta) stabileşte termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea acestui website – www.leadder.ro (în continuare „Website-ul’’). 

Scopul Website-ului este de prezentare și promovare a serviciilor de mentenanţă și întreţinere site-uri WordPress,prestate de societatea ARI ANALITYX S.R.L. şi de contractare, prin intermediul Website-ului, cu potenţialii clienţi interesaţi de aceste servicii. 

Vă rugăm să citiţi prezenţii Termeni și CondiţiiPolitica de cookies-uri şi Politica de confidenţialitate înainte de a utiliza Website-ul. Prin accesarea și utilizarea Website-ului, recunoașteţi în mod expres caracterul obligatoriu al acestor documente și vă asumaţi angajamentul de a le respecta.

  • CINE SUNTEM NOI

ARI ANALITYX S.R.L. (Leadder), este o companie de dezvoltare organizaţională, dedicată organizaţiilor cu ADN antreprenorial și oamenilor din care aceștia fac parte.

Adresa sediului: Loc. Dumbrăvița, Str. Gabriel Liiceanu Nr. 2, Ap. 2, etaj, camera 2, Jud. Timiș.

Adresă de e-mail: office@leadder.ro

Nr. de tel.: 0721 262 058

CUI: RO32295325

J35/2442/2013

Toate prețurile aferente produselor/serviciilor noastre conțin TVA.

  • PROPRIETATEA INTELECTUALĂ 

Societatea este titularul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conţinutul Website-ului, inclusiv, fără a se limita la: articole, text, fotografii, ilustraţii, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Vizitatorii Website-ului pot accesa, descărca şi tipări materialele publicate pe Website, în mod gratuit, exclusiv pentru uz personal şi doar în scop necomercial. Ca urmare a realizării oricăreia dintre aceste acţiuni, vizitatorilor Website-ului nu li se transmite sau recunoște nici un drept, titlu sau nu li se garantează nici un interes legitim cu privire la materialele publicate pe Website. 

Nicio secţiune din conţinutul Website-ului asupra căreia Societatea are un drept de proprietate intelectuală nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă, în nici un scop sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al Societăţii. Prin urmare, vizitatorii Website-ului declară că, prin simpla utilizare a Website-ului înţeleg și consimt să nu copieze, modifice, vândă, distribuie, transmită, afișeze, reproducă, publice sau să nu creeze lucrări/opere/derivate pe baza informaţiilor publicate pe Website.

  • UTILIZAREA WEBSITE-ULUI 

Prin utilizarea Website-ului vă obligaţi: 

  1. Să nu efectuaţi vreo solicitare falsă sau frauduloasă. În cazul în care avem motive întemeiate să credem că aţi efectuat o astfel de solicitare, avem dreptul să nu răspundem acesteia şi să informăm în mod corespunzător autorităţile competente. 
  2. Să ne furnizaţi nume și prenume, o adresă de e-mail şi/sau alte date de contact corecte şi exacte. Dacă nu ne furnizaţi toate informaţiile de care avem nevoie, este posibil să nu putem să răspundem sau să dăm curs solicitării dvs. 

Prin utilizarea Website-ului în orice mod și scop, declaraţi că îndepliniţi condiţiile prevăzute de lege, respectiv că aveţi capacitate de exerciţiu pentru încheierea de acte juridice care nasc în sarcina dvs. obligaţiile prevăzute în Termeni și condiţiiPolitica de confidenţialitate și Politica de cookies-uri

Simpla utilizare a Website-ului și/sau transmiterea unei solicitări prin formularul de contact și răspunsul la această solicitare nu obligă Societatea în nici un fel faţă de vizitator/potenţialul Client, respectiv nu reprezintă încheierea unui contract între Societate și vizitator/potenţialul Client. 

Prin intermediul Website-ului, Societatea invită vizitatorul Website-ului, respectiv potenţialul client la contractarea serviciilor prestate de aceasta. Vizitatorul, respectiv potenţialul client va contacta Societatea (completând Formularul de Contact ori utilizând oricare din datele de contact publicate pe Website și prevăzute la pct. 1 din prezenţii Termeni și condiţii) în scopul negocierilor și încheierii unui contract de prestări servicii în acest sens. În respectivul contract vor fi stabilite toate elementele esenţiale încheierii acestuia conform legii, dar și cele specifice, spre exemplu: obligaţiile și drepturile Părţilor, preţul serviciilor contractate, garanţii, răspundere etc. 

  • LIMITAREA RĂSPUNDERII 

Societatea nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de daune pe care vizitatorul Website-ului, potenţialul Client sau oricare alt terţ le poate suferi ca urmarea a utilizării Website-ului în orice mod sau scop sau ca rezultat al îndeplinirii conforme de către Societate a oricăreia din obligaţiile legale și/sau contractuale care îi revin. 

Vizitatorul va utiliza serviciile oferite prin intermediul Website-ului în totalitate pe propria răspundere. Acesta este răspunzător pentru păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor transferate/primite prin intermediul Website-ului și pentru prelucrarea acestora în conformitate cu dispoziţiile legale în materia protecţiei datelor cu caracter personal. 

  • DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA TERMENII ȘI CONDIŢIILE 

Avem dreptul de a revizui şi modifica Termenii și Condiţiile în mod ocazional și discreţionar. 

Aveţi responsabilitatea de a citi în întregime Termenii și CondiţiilePolitica de cookies-uri şi Politica de confidenţialitate, întrucât aplicabilă va fi varianta actualizată a acestora, în vigoare la momentul utilizării Website-ului.

  • LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA 

Utilizarea Website-ului şi încheierea, executarea și încetarea contractelor încheiate cu Societatea prin intermediul Website-ului vor fi guvernate de legislaţia română. 

Eventualele litigii care decurg din sau în legătură cu folosirea Website-ului sau cu încheierea, executarea și încetarea acestor contracte se vor soluţiona pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătorești române competente.

  • PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societate are loc cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecţia datelor’’) și a legislaţiei naţionale relevante în materia protecţiei datelor cu caracter personal.

Pentru a cunoaște mai mult detalii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultaţi Politica de confidenţialitate – de inserat hyperlink și Politica de cookies-uri – de inserat hyperlink.

De asemenea pentru orice întrebări sau solicitări privind protecţia datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactaţi la adresa de email: dataprotection@leadder.ro.