DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

Confirm că am fost informat(ă) cu privire la următoarele:

✔️ În oferirea testimonialului, voi transmite prestatorului materialele cu privire la care îmi exprim acordul de a fi făcute publice (testimonial scris/fotografie/testimonial video).

✔️ Cu excepţia cazului în care există o prevedere legală expresă, datele personale vor fi păstrate pe o perioadă nedeterminată, până la retragerea consimţământului tău.

✔️ În ceea ce privește datele cu caracter personal colectate, îmi pot exercita dreptul de acces la acestea, portabilitatea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricţionarea prelucrării. Totodată, am dreptul de a-mi retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Am dreptul de mă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal sau instanţelor naţionale în cazul încălcării dreptului la protecţia datelor cu caracter personal.

✔️ Leadder colectează, prelucrează și transmite datele tale cu caracter personal societăţii D&D Mentoring SRL care este afiliată Ari Analityx SRL. În cazul în care ne revine o obligaţie legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem, de asemenea, divulga anumite date cu caracter personal unor autorităţi publice.

✔️ Pot contacta Persoana cu atribuţii în domeniul protecţiei datelor desemnat la nivelul Leadder, la adresa de e-mail dataprotection@leadder.ro cu privire la toate aspectele legate de prelucrarea datelor mele cu caracter personal.

Îţi mulţumim că ai încredere în noi și ne încredinţezi datele tale personale! ⭐

îmi ofer acordul ca societatea ARI ANALITYX SRL, cu sediul social în Loc. Dumbrăviţa, Str. Gabriel Liiceanu Nr. 2, Ap. 2, Etaj, Camera 2, cod poștal 307160, jud. Timiș, cod fiscal RO 32295325, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J35/2442/2013 email office@leadder.ro, reprezentată de Denisa Cantaragiu, denumită în cele ce urmează „Leadder”, să utilizeze în scop de promovare, publicitate și marketing, testimonialul scris, testimonialul video, fotografia, pentru a fi folosite în următoarele cazuri: