Nicolae Raluca Ioana – Geostud

La început, am fost puţin sceptică în ceea ce privește beneficiile pe care le-aș putea obţine din acest program, dar după primele sesiuni de instruire, am realizat cât de mult îmi poate oferi acesta. Am sesizat beneficiile în mod evident pe parcursul programului, iar acum pot afirma cu certitudine că am dobândit noi abilităţi și cunoștinţe care mă vor ajuta să devin o persoană mai bine pregătită și mai eficientă în activitatea profesională.

Consider că programul a fost extrem de util la nivel organizaţional, oferindu-mi o perspectivă nouă asupra modului de abordare a problemelor și de gestionare a resurselor în cadrul companiei. Prin intermediul acestuia, am avut oportunitatea de a-mi îmbunătăţi abilităţile de comunicare și de a învăţa să colaborez mai eficient cu membrii echipei.

De asemenea, am învăţat să fac faţă mai bine provocărilor și stresului din mediul de lucru, ceea ce m-a ajutat să reduc nivelul de oboseală mentală și să-mi păstrez energia și motivaţia pe parcursul întregii zile. În acest fel, am reușit să îmbunătăţesc și calitatea vieţii personale, nu doar performanţa profesională.

Programul de management m-a ajutat să-mi îmbunătăţesc abilităţile de leadership, comunicare și luare de decizii. De exemplu, am început deja să aplic tehnici de management al timpului și de delegare a sarcinilor, ceea ce m-a ajutat să îmi maximizez productivitatea și să îmi gestionez mai bine sarcinile. De asemenea, am învăţat cum să conduc echipa mea într-un mod mai eficient, să încurajez colaborarea și să îmbunătăţesc relaţiile interpersonale la locul de muncă.

Trainerul Laurenţiu Bănescu este o persoană foarte motivatoare și informativă, care oferă o gamă largă de instrumente și strategii utile în activitatea profesională. Instrumentele de lucru mi-au permis să organizez mai bine activităţile din cadrul departamentului meu și să coordonez mai eficient echipa de lucru. De asemenea, am reușit să eficientizez întreaga structură organizatorică și să optimizez procesele de lucru inter și intra-departamentale, în scopul creșterii eficienţei și productivităţii.

În concluzie, recomand cu căldură acest program tuturor celor care doresc să-și dezvolte abilităţile de leadership și să-și optimizeze activităţile profesionale, dar și să-și îmbunătăţească latura personală prin creșterea capacităţii de gestionare a timpului, reducerea nivelului de stres și îmbunătăţirea comunicării interpersonale.
Nicolae Raluca Ioana
Director Tehnic Componenta de Mediu Geostud