NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Salut!

Societatea SC ARI ANALITYX SRL, cu sediul social în Loc. Dumbrăviţa, Str. Gabriel Liiceanu Nr. 2, Ap. 2, Etaj, Camera 2, cod poștal 307160, jud. Timiș, cod fiscal RO 32295325, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J35/2442/2013 email office@leadder.ro, reprezentată de Denisa Cantaragiu, denumită în cele ce urmează „Leadder”, dorim să te informăm cu privire la următoarele aspecte.

💡Scopul Prelucrării Datelor Personale

Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a furniza servicii de calitate, servicii care constau în susţinerea și organizarea de cursuri/training-uri/workshop-uri/evenimente organizate de societatea noastră.

💡Temeiul Prelucrării Datelor Cu Caracter Personal

Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, respectiv persoana vizată și-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

💡Destinatarii datelor cu caracter personal

În calitate de reprezentant exclusiv al Scotwork International în Romania, Leadder colectează, prelucrează și transmite datele tale cu caracter personal către Scotwork International și societăţii D&D Mentoring SRL care este afiliată Ari Analityx SRL. În cazul în care ne revine o obligaţie legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem, de asemenea, divulga anumite date cu caracter personal unor autorităţi publice.

De asemenea, atât Leadder cât și Scotwork International vor păstra și prelucra datele tale personale pentru buna executare a contractului de prestări servicii încheiat între compania noastră și compania de care aparţii.

💡Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Prelucrăm datele tale cu caracter personal atât pe perioada desfășurării Training-ului „Abilităţi Avansate de Negociere Scotwork” cât și ulterior, conform normelor legale ce ţin de arhivarea documentelor, și pentru a avea acces la instrumentele Scotwork. Cu excepţia cazului în care există o prevedere legală expresă, datele personale vor fi păstrate pe o perioadă nedeterminată, până la retragerea consimţământului tău. Conform structurii elementelor interactive ale cursului, menţionate în contract, pe parcursul sesiunilor, exerciţiile de negociere sunt înregistrate. După finalizarea Training-ului „Abilităţi Avansate de Negociere Scotwork” aceste înregistrări se șterg/distrug.

💡Drepturile persoanei vizate

Înţelegem că datele tale personale sunt importante și vrem să te asigurăm că tu ești cel care controlează aceste informaţii. În funcţie de lege și de anumite excepţii sau circumstanţe, ai următoarele drepturi:

  • Să vezi informaţiile pe care le deţinem despre tine – acesta este dreptul tău de acces.
  • Să îţi schimbi sau să îţi actualizezi informaţiile dacă ceva s-a modificat sau este incorect – acesta este dreptul tău la rectificare.
  • Să îţi ștergi informaţiile sau să limitezi modul în care le folosim – acesta este dreptul tău la ștergere și la restricţionarea prelucrării.
  • Să îţi retragi permisiunea pentru utilizarea informaţiilor tale dacă te-ai răzgândit – acesta este dreptul tău la retragerea consimţământului.
  • Să depui o plângere dacă nu ești mulţumit de modul în care îţi gestionăm datele – acesta este dreptul tău de a depune o plângere.
  • Să te opui utilizării informaţiilor tale – acesta este dreptul tău la opoziţie.
  • Şi nu în ultimul rând, beneficiezi de toate drepturile stabilite de Regulamentul UE nr. 679/2016.

Dacă vrei să exerciţi oricare dintre aceste drepturi, trimite-ne un mesaj la adresa de email dataprotection@leadder.ro și vom reveni la tine cât de curând posibil, respectând reglementările aplicabile.

Îţi mulţumim că ai încredere în noi și ne încredinţezi datele tale personale! ⭐

ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În timpului cursului Scotwork la care vei participa, Abilităţi Avansate de Negociere, vom realiza câteva materiale foto/video. Și avem nevoie de acordul tău. 

Te rog să notezi mai jos datele tale de contact și să bifezi căsuţele corespunzătoare.