DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

Confirm că am fost informat(ă) cu privire la următoarele:

✔️ În oferirea testimonialului, voi transmite prestatorului materialele cu privire la care îmi exprim acordul de a fi făcute publice (testimonial scris/fotografie/testimonial video).

✔️ Cu excepţia cazului în care există o prevedere legală expresă, datele personale vor fi păstrate pe o perioadă nedeterminată, până la retragerea consimţământului tău.

✔️ În ceea ce privește datele cu caracter personal colectate, îmi pot exercita dreptul de acces la acestea, portabilitatea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricţionarea prelucrării. Totodată, am dreptul de a-mi retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Am dreptul de mă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal sau instanţelor naţionale în cazul încălcării dreptului la protecţia datelor cu caracter personal.

✔️ Leadder colectează, prelucrează și transmite datele tale cu caracter personal societăţii Ari Analityx SRL care este afiliată D&D Mentoring SRL. În cazul în care ne revine o obligaţie legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem, de asemenea, divulga anumite date cu caracter personal unor autorităţi publice.

✔️ Pot contacta Persoana cu atribuţii în domeniul protecţiei datelor desemnat la nivelul Leadder, la adresa de e-mail dataprotection@leadder.ro cu privire la toate aspectele legate de prelucrarea datelor mele cu caracter personal.

Îţi mulţumim că ai încredere în noi și ne încredinţezi datele tale personale! ⭐