NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Salut!

Societatea Ari Analityx SRL, cu sediul social în Loc. Dumbrăviţa, Str. Gabriel Liiceanu, Nr. 2, Ap. 2, camera 2, Jud. Timiș, cod fiscal RO 32295325, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J35/2442/2013, email office@leadder.ro, reprezentata legal de către dna. Denisa Cantaragiu, denumită în cele ce urmează „Leadder”, dorim să te informăm cu privire la următoarele aspecte.

💡Scopul Prelucrării Datelor Personale

Prelucrăm datele personale (nume, prenume, număr de telefon, funcţie, adresă de e-mail, rezultate ale evaluărilor) doar pentru scopuri legitime, precum acela de a furniza servicii de calitate, servicii care constau în susţinerea și organizarea programului Becoming Your Best – Time management.

Vei fi introdus în grupul profesional de lucru pe platforma, WhatsApp. Acest grup este special constituit doar pentru grupa din care faci parte, în scopul comunicării eficiente pe toată durata cursului. După finalizarea cursului ai opţiunea de a părăsi acest grup.

💡Temeiul Prelucrării Datelor Cu Caracter Personal

Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, respectiv prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract.

💡Destinatarii datelor cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari: societăţii D&D Mentoring SRL care este afiliată Ari Analityx SRL, Becoming Your Best Global Leadership LLC, și dacă este cazul, superiorului ierarhic în vederea urmăririi progresului angajatului. În cazul în care ne revine o obligaţie legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem, de asemenea, divulga anumite date cu caracter personal unor autorităţi publice.

Ca regulă, nu vom transfera datele tale cu caracter personal către state terţe din afara Spaţiului Economic European, cu excepţia cazului în care un astfel de transfer este necesar pentru executarea contractului încheiat între compania noastră și compania de care aparţii sau a cazului în care ţi-ai exprimat acordul în acest sens. Pentru acest tip de transfer, am luat atât noi, cât și partenerii noștri, măsurile de protecţie adecvate pentru a asigura protecţia datelor cu caracter personal transferate, inclusiv prin impunerea unor clauze contractuale acestor entităţi, precum și personalului acestora pentru respectarea confidenţialitatea acestor date, asigurând un nivel ridicat de securitate pentru prelucrarea datelor tale.

💡Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Prelucrăm datele tale cu caracter personal atât pe perioada desfășurării programului Becoming Your Best – Time management, cât și ulterior, conform normelor legale ce ţin de arhivarea documentelor. Cu excepţia cazului în care există o prevedere legală expresă, datele personale vor fi păstrate pe o perioadă nedeterminată, până la retragerea consimţământului tău.

💡Drepturile persoanei vizate

Înţelegem că datele tale personale sunt importante și vrem să te asigurăm că tu ești cel care controlează aceste informaţii. În funcţie de lege și de anumite excepţii sau circumstanţe, ai următoarele drepturi:

  • Să vezi informaţiile pe care le deţinem despre tine – acesta este dreptul tău de acces.
  • Să îţi schimbi sau să îţi actualizezi informaţiile dacă ceva s-a modificat sau este incorect – acesta este dreptul tău la rectificare.
  • Să îţi ștergi informaţiile sau să limitezi modul în care le folosim – acesta este dreptul tău la ștergere și la restricţionarea prelucrării.
  • Să îţi retragi permisiunea pentru utilizarea informaţiilor tale dacă te-ai răzgândit – acesta este dreptul tău la retragerea consimţământului.
  • Să depui o plângere dacă nu ești mulţumit de modul în care îţi gestionăm datele – acesta este dreptul tău de a depune o plângere.
  • Să te opui utilizării informaţiilor tale – acesta este dreptul tău la opoziţ
  • Şi nu în ultimul rând, beneficiezi de toate drepturile stabilite de Regulamentul UE nr. 679/2016.

Dacă vrei să exerciţi oricare dintre aceste drepturi, trimite-ne un mesaj la adresa de email dataprotection@leadder.ro și vom reveni la tine cât de curând posibil, respectând reglementările aplicabile.

Îţi mulţumim că ai încredere în noi și ne încredinţezi datele tale personale! ⭐

ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dorim să te ţinem la curent cu noile informaţii despre produsele și serviciile Leadder.

Te rog să notezi mai jos datele tale de contact și să bifezi căsuţele corespunzătoare.